Nyskapande investeringar

Sekinen är ett bolag som investerar i utvecklingsprojekt med fokus inom hållbar samhällsutveckling och digital media.

Våga utmana!

"När förändringens vindar blåser, bygger de flesta vindskydd.
Endast ett fåtal bygger väderkvarnar."

Henrik Friman

Entreprenör och bolagets ägare. Henrik har drivit bolag sedan 1988 och som delägare startat flera bolag inom telekom, media och fastighetsutvckling. Han brinner för nyskapande affärsidéer som gärna utmanar det gamla strukturerna. En förebild är därför Jan Stenbeck och sättet han gick före med bolag som bröt ny mark i branscher som annars var trögrörliga. Sekinens första konsultuppdrag var just för Kinnevikkoncernen när man i slutet av 80-talet utmanade monopolstrukturerna inom telefoni och media. Det uppdraget resulterade i att bolaget Visit AB grundades. Visit utsågs av Veckans Affärer till årets superföretag 2002. Visit såldes till ComHem AB 2004. Utbildningar; gymnasieingenjör inom maskinteknik, ekonom från Linköpings universitet, Electrolux business school, befälsutbildning på Svea artilleriregemente i Linköping. Henrik är också certifierad på Styrelseakademien och åtar sig externa styrelseuppdrag i mån av tid.


Nuvarande investeringar

Sekinens investeringsfokus är inom hållbar samhällsutveckling och digital media.
Våra nuvarande innehav framgår nedan.

Fastighetsutveckling

Andelsägarbolaget M2 AB

Andelsägarbolaget har utvecklat en juridisk metod för att möjlggöra blandade upplåtelseformer i hyresfastigheter.
Metoden kallas Delägarboende och kan användas för såväl befintliga hyresfastigheter som vid nyproduktion.

Hållbara städer

GodBo Management AB

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom stadsutveckling samt utvecklar och deläger fastighetsprojekt. Målsättningen är att skapa mer socialt hållbara bostadsområden och ge ökat inflytande till de boende.

E-handel

Chandla AB

Bolaget har utvecklat en e-handel baserad på den fantastiska möjligheten med liveshopping. 
Chandla ska erbjuda innehåll som skapas tillsammans med leverantörer / varumärken.
Målsättningen är att bygga en nordisk e-handelsverksamhet.

 


Kontaktuppgifter

Vi söker hela tiden nya investeringar. Vill du komma i kontakt med oss så gör det enligt nedan.
Vår besöksadress är Strandvägen 7A i Stockholm.

Postadress: Ringvägen 14, 117 26 Stockholm

0708-14 47 60

henrik@sekinen.se